Levin, Sergei

Sergei Levin (pseudonüümid S. Kulap, V. Insel, M. Elling; 25. VIII 1913 Tallinn – 14. I 1975 Tallinn), teatrikriitik. Eesti NSV Teatriühingu asutajaliige (1945) ja selle esimene vastutav sekretär. Isa insener.

Lõpetas 1930 Tallinna juudi gümnaasiumi, õppis 1930–34 Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, lõpetas 1954 teatriteaduse alal Leningradi Ostrovski-nimelise Teatriinstituudi. Töötas 1935–40 kontoriametnikuna ja 1941 ajalehe Sovetskaja Estonija korrespondendina. Teise maailmasõja algul evakueerus NSV Liidu tagalasse, osales eesti laskurkorpuses. Töötas 1944–49 Sovetskaja Estonija ja 1949–64 Õhtulehe toimetuses (peamiselt teatrikriitikuna). Nõukogude võimu algatatud kosmopolitismi vastu võitlemise kampaanias sattus põlu alla, 1949–53 avaldas artikleid varjunimede all. Aastast 1964 oli Kultuuriministeeriumi Kunstide Valitsuse juhataja asetäitja ning repertuaarikolleegiumi peatoimetaja. Aastast 1941 avaldas Eesti ja üleliidulises ajakirjanduses ning kogumikes üle 700 teatriartikli (hooajaülevaateid, teatriteoreetilisi arutlusi ja näitlejate portreeartikleid). Avaldanud brošüüri "NSV Liidu rahvakunstnik Kaarel Karm" (1966). Ilmunud on "Valik teatriartikleid" (1978).

Eesti NSV teeneline kunstitegelane (1974).

Kirjandus

  • E. Treier. Teatrikriitik – juubilar. – Sirp ja Vasar, 23. august 1963
  • E. Treier. Anekdoodid on nummerdatud.  – Noorte Hääl, 26. august 1973
  • [Nekroloog]. – Sirp ja Vasar, 17. jaanuar 1975
  • K. Kask. Püüdes tabada lavaloomes peamist. – Rahva Hääl, 15. september 1978
  • L. Vellerand. Sergei Levinit meenutades. – Sirp ja Vasar, 26. august 1983

ETBL, 2000 (M. Mauer); täiendatud 2012