liikumine

liikumine

  • Filosoofias muutumine, arenemine, protsess, vastastikune toime, ühest olekust või seosest teise siirdumine. Liikumine on vastandite – püsivuse ja muutuvuse, pidevuse ja diskreetsuse, absoluutse ja suhtelise – ühtsus.
  • Füüsikas füüsikalise süsteemi oleku muutumine ajas. Liikumise lihtsaim vorm on keha mehaaniline liikumine. Keha moodustavate mikroosakeste liikumist käsitleb kvantmehaanika. Liikumine on ka elektromagnetlainete levimine.
  • Matemaatikas tasandi või ruumi teisendus, mille puhul iga kahe punkti vaheline kaugus jääb muutumatuks ning säilib orientatsioon (nt lüke, pööre).

VE, 2006