Liiv, Ellen

Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna töötajad 1980: Olli Kõiva, Aare Väljaots, Erna Tampere, Mall Hiiemäe ja Ellen Liiv

Ellen Liiv (abiellumiseni 1958 Veskisaar; 30. IX 1930 Leie küla, Kolga-Jaani kihelkond – 22. XII 2010), rahvaluuleteadlane. 

Sündis Kolga-Jaani Leie külas talumehe tütrena. Lõpetas 1950 Viljandi I Keskkooli ja 1955 Tartu ülikooli eesti filoloogia osakonna rahvaluule eriharu. Oli 1963–65 ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudis aspirantuuris.

Töötas Võrus Fr. R. Kreutzwaldi muuseumis, 1957–68 F. R. Kreutzwaldi nimelise Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonnas teadurina, 1968–77 Kirjandusmuuseumi teadussekretärina. Oli 1977–88 Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna (praeguse Eesti Rahvaluule Arhiiv) juhataja.

Teadustöös keskendus rahvajuttudele, eriti hiiu- ja vägilasmuistenditele, käsitles rahvaluule kogumisviise ja -vahendeid. Osales Monumenta Estoniae Antiquae muistendite sarja Hiiu- ja vägilasmuistendid teise ja kolmanda köite koostamisel (kaasautorid Eduard Laugaste ja Erna Normann). Tema koostatud on populaarsed rahvaluuleväljaanded, nagu „Vanaema teab: rahvalaule lastele” ning mitmed küsitluskavad („Koguge muistendeid Vanapaganast!” jt).

1957–87 osales paljudel rahvaluule kogumise ekspeditsioonidel (vt nt tema kogumispäevikuid teoses „Paar sammukest” XIV, Tartu, 1987). Folkloristina kogus umbes 3200 lk rahvaluulet, lisaks fotod ja salvestused, esines mitmetel teaduslikel kokkusaamistel, sealhulgas rahvusvahelistel konverentsidel. Korraldas muuseumi aastakonverentsi Kreutzwaldi päevad, koostas ja toimetas Rahvapärimuste Koguja numbreid, kuulus asutusevahelise akadeemilise regilauluväljaande sarja Vana kannel kolleegiumi. 

Ellen Liiv oli Rahvusvahelise Jutu-uurimise Seltsi (ISFNR) ja Soome Kirjanduse Seltsi liige, pikka aega kuulus ta Emakeele Seltsi rahvaluule sektsiooni juhatusse.

Töid

  • Muistendid Suurest Tõllust ja teistest. Eesti muistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid II. – Monumenta Estoniae Antiquae II. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963
  • Muistendid Vanapaganast. Eesti muistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid III. – Monumenta Estoniae Antiquae II. Tallinn: Eesti Raamat, 1970
  • Vanaema teab. Rahvalaule lastele. Tallinn: Eesti Raamat 1987

Kasutatud kirjandus

Loodud 2013