liustikulised pinnavormid

liustikulised pinnavormid, glatsiaalsed pinnavormid, mandri- või mäeliustiku kujundatud pinnavormid. Jagunevad kuhje- (nt otsamoreen, moreentasandik), kulumis- (nt silekalju, ruhiorg, orvand) ja kulumis-kuhjevormideks (voor).

VE, 2006