Looming

Loomingu toimetajad
1923–26 Friedebert Tuglas
1927–29 Jaan Kärner
1930–40 Johannes Semper
1940–41 Friedebert Tuglas
1945–46 Jaan Kärner
1946 Mart Raud
1946–52 August Alle
1953–57 Ilmar Sikemäe
1957–60 Paul Kuusberg
1960–68 Anton Vaarandi
1968–76 Paul Kuusberg
1976–87 Kalle Kurg
1988–97 Andres Langemets
1997–2005 Udo Uibo
2005– Mihkel Mutt

Looming, kirjandusajakiri. Ilmus aprillist 1923 septembrini 1940 (10 numbrit aastas, trükiarv 1500–5000) Eesti Kirjanikkude Liidu ajakirjana Tartus, avaldas algupärast ilukirjandust, maailmakirjanduse tõlkeid, kirjandusteaduslikke ja -kriitilisi artikleid, esseid ja väliskirjanduse tutvustusi. Oktoobrist detsembrini 1940 ilmus Looming Tartus kui Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu, jaanuarist juunini 1941 kui Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu ja Eesti Nõukogude Kunstnike Liidu häälekandja. Teise maailmasõja ajal ajakirja ilmumine katkes.

Ajakirja Looming kaas (2011)

Uuesti hakkas Looming ilmuma 1945 Tallinnas ja oli aastani 1988 Eesti NSV Kirjanike Liidu ajakiri (12 numbrit aastas, trükiarv 1987. aastal 21 000). Aastast 1988 on Looming Eesti Kirjanike Liidu ajakiri (12 numbrit aastas, trükiarv 1990. aastal 35 000, 2002. aastal 1700, 2011. aastal 1650). Peale ilukirjanduse ja kirjanduskäsitluste on Looming avaldanud humanitaar- ja ühiskonnateaduslikke artikleid ja sel viisil kajastanud Eesti kirjandusliku, üldkultuurilise ja poliitilise mõtestiku muutumist. Looming ilmub Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Kirjanike Liidu rahalisel toel. Väljaandja SA Kultuurileht.

Bibliograafia 1923–40 (1997), 1940–84 (1988) ja 1985–97 (2002).

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2011