Mõisaküla Muuseum

Mõisaküla Muuseum, Mõisaküla linnale pühendatud muuseum, asutatud 1970, asub Mõisaküla kesklinnas linnavalitsuse hoone teisel korrusel.

Muuseumi ekspositsioon annab põhjaliku ülevaate Mõisaküla ajaloost, siinsetest ettevõtetest, haridus- ja kultuurielust ning sporditegevusest. Et Mõisaküla ajalugu on tugevalt mõjutanud raudtee, on sellega seotud ka suur osa eksponaate – näha saab mitmesuguseid raudteeveeremi metallist silte ning auruveduri ja erinevate vagunite mudeleid ja makette. Ekspositsioonis on tööriistu, mida kasutati kitsarööpmelise raudtee ehitamisel alates 19. sajandist. Ülevaade on antud Mõisaküla hariduselust, vanimatest koolidest. Muuseumis võib vaadata Jaan Sihveri kirjutuslauda, samuti tema koolimaja maketti. Kultuurilooliselt on väärtuslikud Mõisakülast pärit tõstja, maadleja ja olümpiakangelase Arnold Luhaääre võidetud medalid. Muuseumil on arvukas kellade kollektsioon, millest vanim on 19. sajandi lõpust pärit puuratastega seinakell, samuti on rohkesti ajaloolisi tarbeesemeid.

Muuseum asutati ekskavaatoritehase tehnoloogi Valter Ilisoni eestvõttel ja asus ekskavaatoritehase, hilisema tootmiskoondise Talleks, AS Eesti Talleks ja AS ET Mõisaküla ruumides. 1992 andis AS Eesti Talleks muuseumi varad üle Mõisaküla linnale. Alates 3. VIII 2001 asub muuseum ühes vähestest 1941. aasta sõjatulekahju üleelanud hoonetest. Hoone valmis 1932, kuulus jaamakorraldaja Peeter Karrole. Mõisaküla muuseumis on olnud neli töötajat: Valter Ilison, Alma Ilison, Maile Kreevs ja Anu Laarmann. Muuseum osaleb „Muuseumiöö“ ettevõtmistes, lisaks püsinäitusele pakutakse vaatamiseks külalisnäitusi. Traditsiooniks on saanud kevadine käsitöönäitus, augustikuu kodukandipäevadeks valmib igal aastal fotonäitus. Mõisaküla muuseumi kogus on üle 17 000 museaali.

Mõisaküla muuseumi rajaja Valter Illison

Veduri SK ja reisivaguni mudelid

Jaan Sihveri koolimaja makett

Välislink

Loodud 2013