Mana

Ajakirja Mana 1. number ilmus 13. novembril 1957

Mana, väliseestlaste kirjandus- ja kultuuriajakiri, ilmus 1957–64 Ivar Grünthali toimetamisel Rootsis. Hellar Grabbi toimetajaks saades hakkas Mana 1965 ilmuma USA-s (trükkijaks oli Oma-Press, Torontos). Trükiarv on olnud 800–1500.

Geograafilist haaret ja laiemat kandepinda taotledes asusid 1979 Austraalias, Kanadas, Rootsis ja Soomes tegevusse kaastoimetajad. Toimetuskolleegiumi on kuulunud ka Johannes Aavik, Ivo Iliste, Endel Kõks, Ilmar Laaban, Paul Laan, Enn Nõu, Paul Reets, Rein Silberberg, Mardi Valgemäe ja Vootele Vaska, kujundajana Peeter Sepp.

Mana oli vanema ja alalhoidlikuma pagulaskonna suhtes programmiliselt kriitiline ja poleemiline ning taotles kontakti lääne kaasaegse kunstielu ja ühiskondliku mõttega. Avaldanud ilukirjandust, arvustusi ja ülevaateid ning keele-, ajaloo-, poliitika-, teatri- ja kunstialaseid artikleid, kunstiteoste reproduktsioone ja fotosid. Aastast 1961 avaldas Mana pidevalt Eestis elavate autorite teoseid ja nende loomingu ülevaateid. Ajakiri ilmus algul korra kvartalis, hiljem ebaregulaarselt: 1957–74 ja 1976–88 (numbrid 1–56 ja 58), 1992 (number 61/62 Tallinnas kirjastuse Faatum väljaandel), 1994 (number 60, Eesti Rahvusraamatukogus koostatud koondsisukord 1957–88, koostaja Krõõt Liivak), 1995 (number 57) ja 1999 (number 59).

Välislingid

 

EE 12, 2003; muudetud 2012