marksism

marksism, Karl Marxi ja Friedrich Engelsi ajaloofilosoofilistel ja majandusteoreetilistel vaadetel põhinev ühiskonnaõpetus ning sellel põhinevad poliitiline ideoloogia ja revolutsiooniline praktika, mille sihiks on kapitalistliku ühiskonna asendamine sotsialismiga. Marksismis kujunes juba 19. sajandi II poolel 2 suunda: marsismi reformistliku tõlgendamise põhjal kujunes tänapäevane sotsiaaldemokraatia, revolutsiooni tõlgendamine ajendas Venemaal nn mileninismi tekkimise, millest sai NSV Liidu totalitaarset võimu ja ekspansiooni põhjendav ideoloogia.

VE, 2006