Marland, August

August Marland (13. V 1904 Narva – 4. III 1973 Moskva), põllumajandusteadlane, fütopatoloog, bioloogiadoktor (1948). Põgenes 1918 koos emaga Petrogradi. Lõpetas 1930 botaaniku ja fütopatoloogina Leningradi ülikooli, töötas 1935–40 Üleliidulises Taimekaitse Teadusliku Uurimise Instituudis. Oli 1940–41 Eesti NSV põllutöö rahvakomissari esimene asetäitja. Töötas II maailmasõja ajal NSVL Teaduste Akadeemia Komarovi-nimelises botaanikainstituudis ja oli ENSV Ministrite Nõukogu volinikuna eesti laskurkorpuse moodustajaid. Oli 1944–51 Tartu Riiklikus Ülikoolis (TRÜ) ja 1951–70 Eesti Põllumajanduse Akadeemias (EPA) botaanika ja fütopatoloogia kateedri juhataja, 1949–50 ka TRÜ põllumajandusteaduskonna ja 1951–53 EPA agronoomiateaduskonna dekaan, 1950–51 TRÜ teadusprorektor, aastast 1950 professor, 1947–49 kohakaasluse alusel ENSV Teaduste Akadeemia zooloogia ja botaanika instituudi vanemteadur ja sektorijuhataja, 1970–71 EPA ja 1971–73 ENSV TA Tallinna botaanikaaia konsultantprofessor. Uurimusi põllukultuuride seenhaiguste, eriti kartuli-lehemädaniku kohta.

Töid

  • Fütopatoloogia (1962, 21968)
  • Taimekaitse praktikum (1965, autoreid)

Kirjandus

  • Sotsialistlik Põllumajandus 7, 1973 (nekroloog)
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 2. köide. Tallinn, 2005

EE 14, 2000; ETeadBL, 2005 (L. Raudsepp)