Mercatori projektsioon

Mercatori projektsioon, silindriline kartograafiline projektsioon, mille võttis 1569 esmakordselt kasutusele Madalmaade kartograaf Gerardus Mercator. Mercatori projektsioone liigitatakse normaalseiks ja põikseiks. Normaalprojektsiooni kasutatakse merekaartide koostamisel geograafiliste laiuste 0 kuni 85° puhul ja seda iseloomustab võrdnurksus, s.o kujutiste sarnasus kaardil ja looduses. Loksodroom on sellisel kaardil sirgjoon, meridiaanid ja paralleelid lõikuvad täisnurga all, meridiaanide vahemaa on võrdeline pikkuste vahega, paralleelide kaugus ekvaatorist on võrdne meridionaalosadega. Sellise kaardi piires on meridionaalosade ühikud – ekvaatorimiilid – võrdsed pikkusminutitega. Mercatori põikprojektsiooni kasutatakse merekaartide koostamisel geograafiliste laiuste 75 kuni 90° puhul, see on võrdnurkne ja nii tema koostamisel kui ka tarvitamisel kasutatakse kvaasigeograafilisi koordinaate.

MerLe, 1996