Merikalju, Laine

Laine Merikalju (3. XII 1928, Tallinn), geograaf, teadusorganisaator; riigiametniku tütar.

Lõpetas 1948 Tallinna 8. keskkooli, 1950 Tallinna Õpetajate Instituudi loodus-maateaduse oskonna, 1956 Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaoskonna (kaugõppes). Oli 1950–52 Tallinna Õpetajate Instituudi ja 1951–62 Tallinna Eelkoolikasvatajate Pedagoogilise Kooli geograafia, loodusteaduse ja keemia õpetaja (1957–62 kohakaasluse alusel), 1957–2002 Eesti Geograafia Seltsi (EGS) teadussekretär.

Avaldanud eesti ja rahvusvahelise geograafia-teaduse ülevaateid, kroonikat, personaaliat, osalenud EGS terminoloogiakomisjoni töös erialaterminoloogia ja kohanimede korrastamisel. Eesti nõukogude entsüklopeedia geograafia märksõnastiku koostajaid ja kaasautor. Olnud EGS teadustöö koordinaator, konverentside jt (ka rahvusvaheliste) teadusürituste korraldaja, koolinoorte vabariiklike geograafiapäevade korraldamise algataja ning EGS algatatud õpilaste geograafiaolümpiaadide korraldajaid. Esinenud geograafiaalaste ettekannete ja loengutega ning ülevaadatega EGS tegevusest, olnud 33 EGS aastaraamatu, teadustööde seeriate Eesti Geograafia Seltsi Publikatsioonid, Estonia jm väljaannete toimetaja.

Eesti NSV TA Kodu-uurimise Komisjoni asutamise algatajaid (1957), korraldanud komisjoni ja EGS koostööd.

EGS liige (1957, aastast 1993 auliige), Eesti Looduseuurijate Seltsi (1956) ja Eesti Kodu-uurimise Seltsi liige (1990). Üle 40 teadustrükise.

Töid

 • Eesti Geograafia Selts 1955–1975. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1975/76. Tallinn, 1977
 • Estonian Geographical Society (kaasautor E. Varep). – Estonia: Nature. Man. Economy. Tallinn, 1984
 • Eesti Geograafia Selts 1976–1985. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 20 (1989)
 • Русское географическое общество и Эстония: научные аспекты (kaasautorid O. Kurs, J.-M. Punning). – География на пороге третьего тысячелетия. Peterburi, 1995
 • Nelikümmend aastat Eesti Geograafia Seltsi. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 31 (1998)
 • Endel Varep ja Eesti Geograafia Selts. – Professor Endel Varep. Artikleid ja mälestusi. Tartu, 1999
 • Eesti Geograafia Selts (kaasautorid J.-M. Punning, S. Alumäe). Teadusseltsid ühiskonnas. Tallinn, 2000
 • Viktor Masing 11. IV 1925 – 18. III 2001. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 33 (2001)
 • Ants Raiki hea sõnaga meenutades. – Ants Raik. Tartu, 2001
 • Jaan-Mati Punning ja Eesti Geograafia Selts. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 36 (2007)

Kirjandus

 • J-.M. Punning. Eesti Geograafia Seltsi looja ja hoidja Laine Merikalju 75. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 34 (2005), 181
 • E. Maaring. Laine Merikalju käsikäes kodu-uurijatega. – Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Genealoogia Seltsi ar 2008. Tallinn, 2009

ETeadBL 3, 20xx