Punning, Jaan-Mati

Jaan-Mati Punning (13. III 1940 Matsisaare, Mooste vald – 21 XI 2009 Tallinn), ökoloog, geograafiadoktor (1982, Moskva).

Lõpetas 1963 Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakonna. Täiendas end Stockholmis (1990) ja Oslos (1992). Töötas 1963–70 Eesti NSV Riiklikus Geoloogilises Tootmiskoondises, 1970–87 oli Eesti NSV Teaduste Akadeemia (TA) Geoloogia Instituudis vanemteadur, sektori- ja laboratooriumijuhataja, 1987–90 Eesti NSV TA Termo- ja Elektrofüüsika Instituudi teadusdirektor ning 1990–92 Eesti Teaduste Akadeemia Ökoloogia- ja Mereuuringute Instituudi direktor. 1989–92 oli ühtlasi Tartu Ülikooli füüsilise geograafia kateedris professor, 1992–2005 Tallinna Ülikooli (TLÜ) ökoloogia instituudi direktor, 2005–09 ökoloogia instituudi juht- ja vanemteadur. 1993–2009 oli ka TLÜ matemaatika ja loodusteaduste instituudi geoökoloogia õppetooli juhataja ja professor. 

Uurinud radioaktiivse süsiniku meetodil Ida-Euroopa lauskmaa jäätumise dünaamikat, põhjapoolkera Kvaternaari ajastu geokronoloogiat ja paleogeograafiat ning kasvuhooneefekti mõju kliima arengule. Osalenud Teravmägedesse, Polaar-Uuralisse, Severnaja Zemljale ning Pamiiri ja Kamtšatka liustikele tehtud ekspeditsioonides.

Osales aktiivselt Eesti teadus- ja kõrgharidus- ning keskkonnapoliitika kujundamisel. Tema teadlasetee oluline etapp oli 1992 ökoloogia instituudi loomine ja juhtimine kuni 2005. aastani.

Töid

 • Isotoobid jutustavad minevikust (1977)
 • Методы датирования четвертичных образований в целях палеогеографических реконструкций (1983, koos Anto Raukasega)
 • Палеогеография позднечетвертичного времени Северной Европы  (1985, koos Anto Raukasega)
 • The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes (1994)
 • Application of 14C data for the estimation of sphagnum peat increment in Estonian ombrotrophic mires. (koos Tiiu Koffiga) – Proceedings of the 16th international radiocarbon conference, June 16–20, 1997 Groningen. 2 osa, 1998 

Autasud

 • Helsingi Ülikooli medal (1976)
 • Akadeemik Sergei Vavilovi medal (1988)
 • Karl Ernst von Baeri medal (1990)
 • Eesti Vabariigi teaduspreemia (1994)
 • Valgetähe IV klassi teenetemärk (2001)
 • Tallinna Pedagoogikaülikooli medal (2001)  

Organisatsiooniline tegevus

 • 1985–2009 Eesti Geograafia Seltsi president 
 • 1990–2005 Tallinna Ülikooli ökoloogia instituudi teadusnõukogu esimees
 • 1990–2007 Eesti Teaduste Akadeemia toimetiste: „Bioloogia. Ökoloogia" ja „Geoloogia" toimetuskollegiumite liige ja 2007–2008 toimetuskollegiumi esimees
 • 1992–2009 Rahvusvahelise Geograafia Liidu Peaassamblee liige
 • 1992–2009 Rahvusvahelise Radiosisiniku Laboratooriumide Assotsiatsiooni büroo liige 
 • 1994–2009 Eesti Rohelise Risti juhatuse liige
 • 1995–2009 Tallinna Ülikooli (kuni 2005 Tallinna Pedagoogikaülikooli) doktorikraadi kaitsmisnõukogu esimees 
 • 1996–2009 Eesti kliimakomisjoni aseesimees
 • 1998–2005 Tallinna Pedagoogikaülikooli teadusnõukogu liige ja arenduskomisjoni esimees 
 • 2000–2009 Ajakirja Oil Shale toimetuskolleegiumi liige
 • 2002–2007 Eesti Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu liige 
 • 2002–2009 Eesti Teaduste Akadeemia akadeemiliste seltside assotsiatsiooni esimees 
 • 2003–2009 Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi keskkonnaõppe ainenõukogu liige 
 • 2005–2009 Tallinna Ülikooli ökoloogia instituudi teadusnõukogu liige  
 • 2006–2009 Tallinna Ülikooli loodusteaduste valdkonna nõukogu esimees 
 • 2007–2009 Estonian Journal of Earth Sciences, peatoimetaja 

Kirjandus

EE 14, 2000; muudetud 2011