motiiv

motiiv, põhis, ajend, põhjus.

  • Kirjanduses kirjandusteose süžee lähteelement (näiteks loodusmotiiv, põgenemismotiiv, abielukolmnurk, reetmine), eristatakse pea- (leitmotiiv), kõrval-, püsi- ja kordusmotiivi. Rändmotiiv – paljudes teostes esinev või korduv süžee või üldtuntud tõik (loci communes).
  • Muusikas helitöö väikseim meloodialõik, mis kätkeb endas muusikalist mõtet.
  • Psühholoogias, sotsioloogias aktiivsusele ergutav impulss, mis kutsub esile vajaduse rahuldamisele suunatud tegevuse. Motiiv võib olla teadlik või teadvustamatu.

VE, 2006