mulla lõimis

mulla lõimis, erinevate mehaaniliste fraktsioonide (nii mineraalsete kui ka orgaaniliste osakeste) vahe­kord mullas. Lõimise järgi jaotatakse mineraalmullad ker­geteks (liivad, saviliivad), keskmise raskusega (kerged ja keskmised liivsavid) ja rasketeks muldadeks (rasked liivsavid, savid). Turbalõimis väljendab turba lagunemise astet (halvasti, keskmiselt ja hästi lagunenud).

Lõimisest oleneb nt mulla vee- ja soojusmahutavus ning õhustatus. Mullateaduses kasutatakse peamiselt Nikodim Katšinski lõimiseliigitust. Selles eristatakse liiva (Ø 1–0,05 mm), tolmu (Ø 0,05–0,001 mm) ja ibe fraktsiooni (Ø 0,001–0,0001 mm). Kõiki üle 1-mm-se läbimõõduga osakesi nimetatakse mulla koreseks, neist väiksemaid mulla peeneseks. Oluline on nn füüsikalise savi (osakeste Ø alla 0,01 mm) sisaldus mullas. Selle järgi eristatakse sõredat (0–5%) ja sidusat liiva (5–10%), saviliiva (10–20%), kerget (20–30%), keskmist (30–40%) ja rasket liivsavi (40–50%) ning kerget (50–65%), keskmist (65–80%) ja rasket savi (üle 80%).

Vaata ka seotud artiklit

EE 5, 1990; EME 2, 2009