murrutuslava

murrutuslava, abrasioonilava, mere või järve randa moodustunud kergelt laugjas kulumispind, peamiselt kõvades kivimites, kujuneb pangajärsaku ees lainete purustava tegevuse tulemusena. Maismaa poolt piirab murrutuslava murrutusjärsak. Murrutuslava laieneb panga taandumisel maismaa suunas ja hakkab kaitsma randa edasiste purustuste eest; ranniku kerkimisel võib kujuneda rannikuterrassiks. Eesti rannikul on tüüpilist murrutuslava Mustjala ja Rannamõisa panga ees.

MerLe, 1996