mutant

mutant, mutatsiooni tagajärjel tekkinud isend, kes erineb vanemtüüpidest pärilikult muutu­nud tunnuse (tunnuste) poolest.

EE 6, 1992