Nõmm, Peeter

Peeter Nõmm (24. IX 1895 Jäärja vald – 1942 Sverdlovski oblast), algkoolijuhataja ja ühiskonnategelane, nooremleitnant.

Osales aastail 1918–20 Vabadussõjas. Hiljem töötas ta Mõisakülas ja Abjas (aastatel 1925–40) algkooliõpetaja ja -juhatajana ning andis laulutunde Abja Gümnaasiumis. Peeter Nõmm oli aktiivselt tegev kohalikus ja Pärnu maakonna hariduselus. Juhtis Abja Meestelaulu Seltsi ja oli Paluoja Haridusseltsi esimees, Halliste Õpetajate Ühingu esimees ja Pärnumaa Õpetajate Liidu juhatuse liige, pikemat aega Halliste luteriusu koguduse nõukogu esimees.Tegutses aktiivselt Kaitseliidus, oli Pärnumaa maleva Halliste malevkonna pealik.

Pärast Eesti okupeerimist 1940. aastal Peeter Nõmm arreteeriti ning mõisteti 12. III 1942 Venemaal Sverdlovski oblastis Sosvas (Sevurallag ehk   Sosva vangilaager  ) surma Vabadussõjas osalemise ning Kaitseliidus aktiivselt tegutsemise eest. Otsus viidi täide 4. V 1942. Põrmu asupaik pole teada.

Peeter Nõmme on autasustatud Kaitseliidu Valgeristiga ja Kotkaristi IV ja V järgu teenetemärgiga. 

30. IIl 2007 avati Abjas omaaegse koolimaja seinal Peeter Nõmmele mälestustahvel.

Kasutatud kirjandus

  • M. Sõerd. Peeter Nõmmele avati Abjas mälestustahvel. – Lõuna Mulgimaa 4, 2007

Loodud 2013