nõrgkivi

nõrgkivi, ortstein, peamiselt soostunud ja leetunud muldade sisseuhtehorisondis tekkivad kõvad mustjaspruunid raua-, alumiiniumi-, mangaani-, fosfori- ja huumusainerohked terad ja mügarad, ka huumuse ja raua toimel kõvastunud kuni 1 m paksune kiht.

VE, 2006