Nordkalk

Nordkalk AS tehas Rakkes

Nordkalk Corporation, Põhja-Euroopa juhtiv lubjakivitoodete valmistaja, peakorter Soomes Pargasi (Väståbolandi) linnas, tegutseb enam kui 30 asukohas Soomes, Rootsis, Norras, Poolas, Eestis ja Venemaal. Nõukogu esimees Bertel Karlstedt, juhatuse esimees Hans Sohlström. Nordkalk Eesti AS-i juhatuse esimees Andres Rammul. Soome ettevõte Rettig Group Ltd omab 100% Nordkalki aktsiatest.

Nordkalk Corporation on tegutsenud Eestis 1996. aastast. Nordkalk aktsiaselts (asukoht Harjumaal Vasalemma vallas Vasalemmas) on asutatud Partek Nordkalk Eesti AS ja Rakke Lubjatehase AS ühinemisel 1999. Ettevõttel on Eesti kolm tootmisüksust: Rakke lubjatehas koos Karinu lubjakivikarjäärigaVasalemma lubjakivikarjäär ja Kurevere dolokivikarjäär

Nordkalk AS toodab kolme liiki lupja, jahvatatud lubjakivi (täidismaterjal), erinevaid lubja- ja dolokivikillustike, ehituslike täitematerjale ja põldude lupjamismaterjale. Ligikaudu 65% Nordkalk AS käibest moodustab eksport. 2009. aasta kaevandusmaht oli 1,7 miljonit tonni, käive 228 miljonit krooni. 2011 ajakohastati Rakke tehases kaks lubjapõletusahju, purustamise liin ning paigaldati uus täidismaterjali tootmisliin. Rekonstrueerimise tulemusel kasvas lubjatootmise maht 40 000 tonnilt 100 000 tonnini aastas.

Nordkalk Eesti Rakke lubjatehas (asukoht Lääne-Virumaal Rakke vallas Rakke alevis) on valla suurim tööandja ning omavalitsuse ettevõtmiste ja algatuste toetaja. Ettevõttel on 112 töötajat.

Nordkalk Corporationi ajalugu

1898 asutati Soomes Pargas Kalks Aktiebolag, mis koondas Pargases tegutseva lubjatootmise. Pargases kaevandatav lubjakivi põletati ja müüdi paberivabrikutele, rauatehastele ja puitmassitehastele. Purustatud lubjakivi kasutati eelkõige põllumajanduslikul otstarbel. 1910 alustas Pargas Kalk tegevust ka Lappeenrantas. 1910. aastatel tehti algust tsemendi tootmisega. Seoses kaasaegse terasetööstuse arenguga 1970. aastatel hakati tootma uut liiki põletatud lupja, aastast 1978 sai ettevõtte nimeks Partek. 1980. aastate algul liideti sellega Põhjamaade suurim lubjakivi maardla Storugns Rootsis Ojamaa saarel. 1991 loodi lubjakäitluseks Parteki tütarettevõte Nordkalk Oy Ab, mis sai juhtivaks Soomes ja Rootsis. 1995 algas laienemine Balti riikidesse, Eestis osteti lubjakivikarjäär ja dolomiidikarjäär ning 1998 võeti üle Eesti juhtiv põletatud lubja tootja Rakke Lubjatehase AS. 1997 alustati tegevust Poolas (Partek Nordkalk Polska Sp. z o.o.) ja 2005 Venemaal. Aastal 2003 sai ettevõtte omanikuks NK-Holding Oy Ab, 2004 sai ettevõtte nimeks Nordkalk Corporation. Aastast 2010 on ettevõtte omanik Rettig Group Ltd.

Loodud 2013