Pärnu-Jaagupi

Pärnu-Jaagupi üldandmed
Elanike arv (2010) 1308
Vallavanem Ülle Vapper
Maakond Pärnumaa
Pärnu-Jaagupi elanike arv
1973 1250
1992 1515
2000 1359
2003 1349
2006 1333
2008 1302
2010 1308
Pärnu-Jaagupi elanike vanuseline jaotus
Aasta Elanike arv Vanuserühm (aastad)
    0–14 15–64 üle 64
    arv % arv % arv %
2000 1365 251 18 907 67 207 15
2010 1296 204 16 868 66 224 18
Pärnu-Jaagupi töötajate jaotus tegevusalati
  1989 2000
Põllu-, jahi- ja metsamajandus 284 49
Mäetööstus 28 2
Töötlev tööstus 204 121
Energia- ja veevarustus 1 1
Ehitus 52 62
Kaubandus; sõidukite ja kodumasinate remont 40 81
Hotellid ja restoranid 48 24
Veondus, laondus ja side 4 38
Rahandus 6
Kinnisvara-, üürimis- ja äritegevus 12
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 12 45
Haridus 100 82
Tervishoid ja sotsiaalhooldus 64 63
Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 48 18
Töötajaid kokku 884 608

Pärnu-Jaagupi, vallasisene alev Pärnumaal, 27 kilomeetrit Pärnust põhja pool Tallinna–Pärnu–Ikla maanteest läänes; 1308 elanikku (2010).

Pärnu-Jaagupis on Halinga valla keskus, seal asub vallavalitsus. Pärnu-Jaagupis on konstaablijaoskond.

Pärnu-Jaagupis on  keskkool (aastast 1952; 2002/03. õa 441, 2009/10. õa 253 õpilast; asutatud köstrikoolina 1680), muusikakool (asutatud 1981), postkontor, raamatukogu, rahvamaja, spordikeskus ja apteek. Ehitusmälestisena pakub huvi Pärnu-Jaagupi Jakobi kirik (ühelööviline gooti stiilis hoone on ehitatud 1534, nüüdne torn 20. sajandi alguses). Kalmistul on Vabadussõja mälestussammas (1922, ennistatud 1989). Pärnu-Jaagupist mõni kilomeeter edelas algab suur Lavassaare soostik (lähim raba on Maima raba, mis eraldub muust maastikust Taidra peakraaviga), põhja pool paikneb lähikonnas Oese soo hoiuala.

Enamik alevi hoonestikust paikneb piki vana Tallinna–Pärnu maanteed, sellest idas Kergu maantee ääres asub Uduvere asum, mis on tekkinud Uduvere õigeusu Apostel Jakobi kiriku (ehitatud 1866) ümbrusesse, seal on ka õigeusu kalmistu.

Pärnu-Jaagupi tekkis väikese kirikualevikuna 19. sajandi lõpus, sai aleviks 1945 ja oli 1950–59 samanimelise rajooni keskus. Uduveret on esimest korda mainitud umbes 1500 külana (Udrover), mõisa (Udafer, Uddafer) esmamaining pärineb ajavahemikust 1624–38 (Udhoffer).

1991 sai omavalitsuse, 1993–96 oli alevvalla staatuses ja 1996 ühines Halinga vallaga.

Pärnu-Jaagupi Jakobi kirik

Pärnu-Jaagupi pastoraadi peahoone on kultuurimälestis.

   

EE 12, 2003; muudetud 2011