Pöögle vald

Pöögle, vald Pärnumaal Karksi kihelkonnas aastatel 1866–1939, ühendati koos Karksi ja Polli vallaga Karksi vallaks. Hõlmas nagu hilisem Pöögle külanõukogu nüüdse Karksi valla lääneosa.

Pöögle vallamaja

Pöögle valla ühine kooli- ja vallamaja ehitati 1867 Leeli küla Maie talu maadele (vt Pöögle-Maie kool). 1875 valmis vallale uus koolimaja, vana kooli- ja kohtumaja jäi sellest alates üksnes vallavalitsuse tarbeks. Pärast Karksi ühendvalla moodustamist 1939 jäid Pöögle vallamajja korterid. 1949–96 kuulus hoone Kõrgemäe sovhoosile, seejrel eraomandis. 1983. aastast on majas August Kitzbergi tubamuuseum, samas tegutseb külalistemaja.

Vallamaja on ristkülikukujulise põhiplaaniga poolkelpkatusega pikk laia rõhtlaudvoodriga palkhoone, mille esiküljel on kolm sissepääsu ning katusel vintskapaken; tagakülje paremas servas varusissepääs, mille ette on tehtud uuem lahtine piirdega terrass. Säilinud märkimisväärselt vanu elemente: arestikamber, poola laed, pottahjud jne.

Pöögle vallamaja

Pöögle vallamaja tänapäeval

Loodud 2013