Pühalepa

Pühalepa Püha Laurentiuse kiriku kantsli detail

Pühalepa, küla samanimelises vallas Hiiumaal Suuremõisast idas; 21 elanikku (2000). Külas asub Pühalepa Püha Laurentiuse kirik. Huviväärsed on muistenditega seostuvad Otimägi (kivikuhil, tuntud ka Põhilise Leppe kividena ja oletatava kivikalmena) ja Vanapagana ehk Tõllu kivi (mõlemad on looduskaitse all) ning põletusmatuste kalme. Pühalepa vana Kummistu kalmistu asub Keremal, uus, 20. sajandi algul kasutusele võetud kalmistu on Pühalepa kirikust umbes 1 km põhja pool. Küla maadele ulatub Pühalepa hoiuala.

Vanapagana kivi

  

EE 12, 2003; muudetud 2011