parallaks

parallaks, astronoomias nurk, mille moodustavad kahest eri vaatluspunktist vaatlusobjektile (näiteks taevakehale) suunatud kiired. Astronoomiliste kauguste korral on parallaks (radiaanides) võrdne vaatlusobjekti kauguse pöördväärtusega (eeldusel, et baas on vaatlusobjektilt lähtuva vaatekiirega risti).

VE, 2006