parasvöötmed

parasvöötmed, kaks kliimavöödet, üks lähistroopilise ja -arktilise vöötme vahel, teine lähistroopilise ja -antarktilise vöötme vahel. Parasvöötmes on neli selgesti eristuvat aastaaega, talvel harilikult püsiv lumikate, õhu valdavalt idasuunaline liikumine, mandreil kliima läänes pehmem kui idas, nende idarannikul mussoonkliima. Tavalisim taimkattetüüp on mets, vähem on rohtlat, poolkõrbet ja kõrbet; osa loomi veedab talve talveunes.

VE, 2006