Peipsiääre vald

Peipsiääre valla üldandmed
Elanike arv (2010) 831
Pindala 30,95 km2
Vallavanem Niina Baranina
Maakond Tartumaa

Peipsiääre vald, 2. järgu haldusüksus, ennistatud 20. XI 1991; asub Tartu maakonna kirdeosas Peipsi järve rannikul. Keskus Kolkja külas.

Peipsiääre valla naaberomavalitsused on Tartumaal Alatskivi ja Vara vald.

 

Asustus ja rahvastik

Vallas on 3 alevikku (Kasepää, Kolkja, Varnja) ja 2 küla (Savka, Sipelga)

Pindalalt Mandri-Eesti väikseim vald. Vanausuliste tänavküla tüüpi asustus on koondunud Peipsi rannikule. Rahvuselt on enamuses venelased, eestlaste osatähtsus on 8,7% (2000).

Vaata Peipsiääre valla elanike arv asulati.

Kolkja aleviku tänav

Varnjale iseloomulik kõrvalhoone

Loodus

Vald asub Peipsi madalikul.

Varnja küla maad jäävad Emajõe-Suursoo sookaitseala piiresse, Kolkja maad Lahepera hoiuala piiresse.

Ettevõtlus ja transport

Tegeldakse peamiselt köögiviljakasvatuse ja kalandusega.

Varnjas on Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo Varnja kordon.

Kolkja kevadised sibulapeenrad

Varnja sadam

Haridus, kultuur ja tervishoid

Huviväärne on vanausuliste kultuuritaust, enamikus asulates on palvela (Varnjas, Kasepääl, Suure- ja Väike-Kolkjas).

Kolkjas töötavad põhikool (vene õppekeelega, 2009/10. õa 73 õpilast), raamatukogu, maakultuurimaja ja vene vanausuliste muuseum (asub Kolkja Põhikooli ruumides). Varnjas on raamatukogu ja seal on tegutsenud õigeusu kogudus (kirik lagunemas).

Kolkja kool ja vanausuliste muuseum

Varnja vanausuliste koguduse palvela

Kolkja palvemaja

Ajalugu

Vald 1917–50, staatus ennistati 20. XI 1991.

Loe täiendavalt artiklit Kodavere kihelkond.

Peipsiääre valla tuntud inimesi

Peipsiääre vallast on pärit Harald Tammur.

EE 12, 2003; muudetud 2012