Pihlak, Evi

Evi Pihlak (sündinud Grünling, 1939–48 Kaljumaa; 11. III 1928 Tallinn – 6. V 1993 Tallinn), kunsti- ja lavakujundusajaloolane. Kunstnike Liidu (1962) ja Eesti Teatriliidu liige (1964). Isa katelsepp.

Õppis 1948–50 Tallinna Riiklikus Tarbekunsti Instituudis, lõpetas 1957 kunstiteadlasena Leningradi Repini-nimelise kunstiinstituudi. Oli 1957–61 Kunstimuuseumi ja 1961–72 Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi teadustöötaja ning 1972–83 Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi õppejõud. 1960.–1980. aastail tegutses aktiivse kriitikuna. On „Eesti kunsti ajaloo” põhiautoreid (1970–77). Kunstiteaduste kandidaat (1968).

Eesti NSV teeneline kunstitegelane (1988). Nõukogude Eesti preemia 1980. Kristjan Raua preemia 1980.

Raamatuid

  • Natalie Mei. Tallinn, 1962
  • Nikolai Triik. Tallinn, 1969
  • Aleksander Vardi. Tallinn, 1977
  • Konrad Mägi. Tallinn, 1979
  • Nikolai Triik inimese kujutajana. Tallinn, 1985        
  • Malle Leis. Tallinn, 1988
  • Ado Vabbe. Tallinn, 1993 (koos Reet Varblasega)

Kirjandus

  • S. Helme. Evi Pihlakule pühendatud konverents. – Kunst 1994, 2
  • H. Liivrand. Evi Pihlak – kriitik või esineja? – Vikerkaar 1994, 7
  • M. Levin. Evi Pihlak. – Kunstiteaduslikke uurimusi, 8. Tallinn, 1995

Välislink

ETBL, 2000 (I. Sillar); täiendatud 2012