piim (merendus)

piim (ingl beam ’tala’; vn бимс), laevatekki kandev põiktala, mis seob omavahel eri parraste kaari. Piimid toetavad tekke ja tagavad nende jäikuse ning edastavad tekkide koormuse parrastele, vaheseintele ja pilleritele. Kaartega on piimid ühendatud kniide abil. Puitlaeva piimid toetuvad otsapidi veegritele (piki laeva kulgevaile kaarte sisekülgedele polditud prussidele).

Laeva talastiku tugevdamiseks tehakse mõnikord osa piime (iga 3.–5.) tugevamad (keevitatud T-taladest), neid nimetatakse raampiimideks. Laeva kaari pardastringerite kohal toetavaid lisapiime nimetatakse ruumpiimideks, neid kasutatakse näiteks laeva vöörpiigi tugevdamiseks. Tekiavade (näiteks laadluugi) kohal katkestatud piime nimetatakse poolpiimideks.

MerLe, 1996; VE, 2006