plagioklass

plagioklass, kivimit moodustav päevakivide rühma mineraal. Looduses leidub laialdaselt. Plagioklassid moodustavad naatrium- ja kaltsiumpäevakivide isomorfse rea. Tekkinud valdavalt magma kristalliseerudes.

VE, 2006