Pork, Kaljo

Kaljo Pork

Kaljo Pork (15. III 1930 Ramma küla, Väinjärve vald – 2. XII 1981 Tartu), botaanik, niiduteadlane, bioloogiakandidaat (1964). Lõpetas 1954 bioloogina Tartu Riikliku Ülikooli. Töötas 1952–81 ENSV Teaduste Akadeemia zooloogia ja botaanika instituudis teadlasena. Uuris niidukooslusi (eriti luha- ja puisniitu). Tegeles vetikatega, niidutaimekoosluste tüpoloogiaga ja koosluste liigitamisega ning maarjakase bioloogia leviku ja varuga. Selgitas välja haruldasi ja kaitset vajavaid taimekooslusi ning kaardistas Matsalu looduskaitseala taimkatet. Rajas Laelatu bioloogiajaama. Oli Eestis eksperimentaalse fütotsönoloogia loojaid. Kuulus ENSV Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni ja Eesti Looduseuurijate Seltsi botaanikasektsiooni juhatusse. Mälestusmärk Laelatu puisniidul (1987).

Töid

  • Niidutaimkatte kujunemine, nüüdisaegne seisund ja niitude kasutamise küsimusi Eesti NSV-s. – Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamat 67, 1979
  • Eesti NSV looduslike rohumaade tüübid ja tähtsamad taimekooslused (1980, autoreid)
  • Kasari luha taimekooslused, nende kasutamine ja kaitse. – Matsalu – rahvusvahelise tähtsusega märgala (1985)

Kirjandus

  • Zooloogia ja Botaanika Instituut 1947–1997. Koostanud V. Hang, K. Lõivukene, M. Rahi ja A. Rõigas. Tartu, 1997, lk 67 

EE 14, 2000; muudetud 2011