produktiivsus

produktiivsus, bioloogias organismi, koosluse või muu biosüsteemi orgaanilise aine (biomassi) sünteesimise määr. Taimed loovad esmast, taimtoidulised organismid teisest ja loomtoidulised kolmandast bioproduktsiooni.

VE, 2006