prosoodia

prosoodia, keeleteaduses kõnelõikude (hääliku, silbi, sõna, lause) kestuse ning hääle valjuse ja kõrgusega seoses olevad nähtused.

VE, 2006