rahvajutt

rahvajutt, rahvaluuleteos, mille klassikalised liigid on muinasjutt, muistend ja naljand (ka anekdoot); laiemas tähenduses hõlmab igasuguse jutupärimuse.

VE, 2006