raiesmik

Raiesmik

raiesmik, raiestik, metsamaa pärast lageraiet kuni uue metsapõlvkonna võrade liitumiseni. Kuna lageraie muudab oluliselt ala mikrokliimat, valgusolusid ning mulla niiskus- ja toiterežiimi, tekib raiesmikule uus valguslembeste taimede kooslus. Metsa kasvutingi­muste, taimekoosluste ja metsa taastumise tingi­muste poolest ühetaoliste raiesmike kogum on raiesmikutüüp. Mitmele raiesmikutüübile on iseloomulik kõrreliste voha­mine, mis takistab metsa seemnelist uuenemist. Raiesmikule rajatakse metsakultuur või ta uueneb seemnepuude kaudu looduslikult. Raiesmikutüübi põhjal prognoositakse metsa uuenemist ja metsakultuuride kasvu.

Välislink

EE 8, 1995; VE, 2006; EME 2, 2009 (Ü. Tamm)