Raik, Ants

Ants Raik (4. VI 1931 Kadrina – 5. XI 1994 Tartu), geograaf ja klimatoloog, geograafiakandidaat (1964).

Lõpetas 1955 geograafina Tartu Riikliku Ülikooli ja oli aastast 1958 samas õppejõud (aastast 1967 dotsent), 1975–80 füüsilise geograafia kateedri juhataja, aastast 1982 vanemteadur, 1966–69 ja 1972–75 bioloogia-geograafiateaduskonna dekaan. Uurimusi Eesti kliima, mikro- ja rakendusklimatoloogia, maastike geofüüsika ning loodusolude ja -varu hindamise alalt; oli esimesi, kes võttis ülikooli teadustöös kasutusele kompleksse territoriaalplaneerimise, rekreatsioonigeograafia ja geoinformaatika meetodid. Juhendanud rakenduslike maastikukaartide koostamist, tõstatanud geograafiliste informatsioonisüsteemide (GIS) loomise vajaduse. Osales 1960 Eesti noorteadlaste kompleksekspeditsioonis Kamtšatkale. Avaldanud üle 130 trükiöö, sh „Pärnu kuurort (1838–1958)” (1958) ja teoses „Vulkaanide ja geisrite maal” (Kamtšatka, Komandorid, Kuriilid) osa „Merevaigurannikult vulkaanidemaani” (1965). Koostanud Eesti NSV kompleksse territoriaalplaneerimise skeemi köited „Looduslikud tingimused” (1970) ja „Looduse kasutamine” (1971).

1950. aastail Eesti esikabetajaid.

Tema abikaasa Helve Raik (14. VII 1932 Rakvere) on töötanud geograafiaõpetaja ja koolijuhina (1972–89 Tartu 5. keskkooli direktor). 1975–79 ENSV ja 1979–88 NSV Liidu Ülemnõukogu saadik. ENSV teeneline õpetaja (1971).

Töid

  • Pärnu kuurort (1838–1958): linna ajalooline ülevaade ja kuurordi tegevusest (1958)
  • Looduslikud tingimused. –  Eesti NSV kompleksse territoriaalplaneerimise skeem 1,  2. köide (1970, koostajaid) 
  • Looduse kasutamine. – Eesti NSV kompleksse territoriaalplaneerimise skeem 2, 1. köide (1971, koostajaid)
  • Loodusõpetus: Käsiraamat õpetajale (1982, autoreid)

Kirjandus

  • H. Mardiste, I. Palm. Ants Raik 1931–1994. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 30. Tallinn, 1997; samas ka A. Raigu trükis ilmunud tööde nimestik
  • Ants Raik: geograaf ja klimatoloog 1931–1994 [koostaja Jüri Roosaare], Tartu, 2001
  • 1000 tartlast läbi aegade. Tartu, 2003
  • O. Kurs. 75 aastat toimeka geograafi sünnist. – Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 36. Tallinn, 2007, lk 188–202

EE 14, 2000; muudetud 2011