Rakke muuseum

Rakke muuseum on Rakke Valla Hariduse Seltsi muuseum, koduloomuuseum, asub Rakke alevikus; taasavatud 28. XII 2000.

Muuseumi haldab Rakke Valla Hariduse Selts (RVHS), muuseumi juhataja on Antti Ilomets.

Muuseumi tegevuse eesmärgiks on ajalooliste esemete, dokumentide, pildimaterjali, mälestuste ja muude möödanikuga seotud materjalide kogumine, säilitamine ja tutvustamine ning elanikkonnas huvi äratamine paikkonna ajaloo vastu. Paljud muuseumi eksponaatidest pärinevad Rakke kooli muuseumist (asutatud 1959), mis tegutses 1960.–70. aastatel Helmut Joonuksi juhtimisel. Töö muuseumis toimub ühiskondlikus korras.

Muuseumis on esemeid, trükiseid, dokumente, fotosid ja muid museaale umbes 5000 ühikut. Pidevalt on eksponeeritud umbes 500–600 nimetust. Alaline ekspositsioon tutvustab valda ja alevikku, piirkonna tööstust, põllumajandust, ühistegevust, seltsi- ja hariduselu, sh Rakkega seotud tuntud inimesi (Karl Ernst von Baer, Friedrich Robert Faehlmann, Hugo Laur, Eduard Viiralt jt), muinasaja ning kodumajapidamises kasutusel olnud töö- ja tarbeesemeid, samuti piirkonna kolme kooli (Rakke Gümnaasium, Salla Põhikool ja Lahu Algkool) materjale. Korraldatakse ajutisi näitusi muuseumi ruumides ja mujal.

Muuseum tegutseb Rakke Gümnaasiumi internaadihoone esimesel korruse neljas ruumis ja on avatud kolmapäeviti kella 11–15.

Külmkapp. Valmistatud Riias O. I. Falksbergi esimeses kümkappide tehases 1882. aastal.

Töö- ja tarbeesemed

Töö- ja taerbeesemed

Välislink

Loodud 2013