regivärss

regivärss, ka regilaul, läänemeresoomlaste vanema rahvalaulu eesti rahvapärane nimetus, algriimiline rahvalaul. Regivärss kasutab parallelismi, alliteratsiooni ja assonantsi, põhiliseks värsimõõduks on neljajalgne trohheus. Sama mis soomlaste runo, runolaul.

Vaata ka eesti rahvaluule.

VE, 2006