Reiman-Neggo, Helmi

Helmi Reimann-Neggo ja Gundemar Neggo pulmad (1916)

Helmi Reiman-Neggo (16. X 1895 Kolga-Jaani – 2. XII 1920 Tartu), Eesti esimesi kutselisi etnograafe, Villem Reimani tütar.

1911 lõpetas ta Helsingi Soome Tütarlastekooli täienduskursused ja 1916 Helsingi ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo-keeleteaduse osakonna. Tema põhiõppeaineks oli soome-ugri rahvateadus ning laudatur’i tasemel Soome ja Põhjamaade ajalugu, approbatur’i tasemel kunstiajalugu ja maateadus. Eesti Rahva Muuseumi (ERM) liikmena aastast 1913 osales Helmi Reiman-Neggo muuseumi välitöödel. 1912. ja 1913. suvel käis ta läbi peaaegu terve Kolga-Jaani kihelkonna ja korjas nii ERMile 215 eset. Tema reisipäevikut – nimekirju ja  kirjeldusi kogutud või kogumata jäänud asjade, marsruudi, ilmaolude, kohatud inimeste ja nende suhtumise kohta korjajatesse hoitakse ERMi topograafilises arhiivis

Aastatel 1916–19 töötas ERMis, kuulus algul korjamis- ja kõne-, hiljem ka uuema kunsti toimkonda. Teadustöö vallas oli Helmi Neggo otsese kureerimise alla rahvakunst. Ta organiseeris muuseumi esemete ja nende mustrite joonistamist. 1917–18 elas Tallinnas, tegutses ajakirjaniku ja rahvaülikooli lektorina.

Viis rahvakunsti käsitluse territoriaalselt süstematiseeritud ja võrdleva teaduse tasemele. Temalt pärinevad määratlused ja üldistused kohalikest geograafilistest rühmadest. Haaravad on ka eesti rahvakunsti kui ühtlase stiili määrangu katsed.

Helmi Reimann-Neggo oli abielus Gundemar Neggoga (21. III 1888 Jursi mõis, Saaremaa – 26. IX 1933 Detroit), arsti ja diplomaadiga.

Töid

  • Naisten puvut Kolga-Jaanin pitäjässä Wiljandin Maakunnassa Liivimaalla. – Suomen Museo XXI. Helsinki, 1914
  • Eestlaste matusekombed. – Eesti Kultura IV. Tartu, 1915
  • Eesti rahvakunstist. Tartu, 1918
  • Eesti rahvakunstist. – Eesti. Maa. Rahvas. Kultuur. Eesti Kirjanduse Seltsi toimetused 19. Tartu: Haridusministeerium, 1926. Lk 219–227
  • Kolm suurt õnne. Sari Eesti mõttelugu. Tartu, 2013

Kirjandus

  • P. Õunapuu. Helmi Reiman-Neggo kui etnograaf. – Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat XLVIII. Tartu, 2004: Eesti Rahva Muuseum, 56
  • P. Õunapuu. Ta isik oli ta meistritöö. – Sirp 18.03.2005
  • P. Õunapuu. Eesti Rahva Muuseumi loomine ja väljakujunemine. Doktoritöö. Tartu, 2011
  • P. Õunapuu. Rahvateadlane Helmi Reiman-Neggo. – Helmi Reiman-Neggo. Kolm suurt õnne. Tartu, 2013

Loodud 2013