sünnitus

sünnitus, inimese või looma loote väljutamine emakast sünnitusteede kaudu. Peale loote väljuvad ka lootevedelik ja platsenta koos lootekestadega. Inimesel järgneb sünnitus keskmiselt 40-nädalasele rasedusele. Vaata ka poegimine.

VE, 2006