Soomere, Tarmo

Tarmo Soomere (11. X 1957 Tallinn), okeanoloog ja matemaatik; lukksepa poeg.

Lõpetas 1974 Kohila keskkooli, õppis 1974–77 Tartu Riiklikus Ülikoolis matemaatikat, lõpetas 1980 Moskva ülikooli mehaanika-matemaatikateaduskonna, 1983 Moskvas NSV Liidu Teaduste Akadeemia P. P. Širšovi nimelises okeanoloogia instituudis sihtaspirantuuri, füüsika-matemaatikakandidaat okeanoloogia alal (1984, samas), väitekiri „О слабонелинейных взаимодействиях волн Россби”, matemaatikadoktor (1992, Tartu Ülikool), väitekiri „Kinetic theory of Rossby waves”. Eesti Teaduste Akadeemia (Eesti TA) akadeemik (2007), Euroopa Akadeemia liige (2009). Täiendanud end 1994–97 Hamburgis Max Plancki Meteoroloogia Instituudis, 2005 ja 2011 Geesthachtis Ranniku-uuringute Instituudis, 1999–2000 Uppsala ülikoolis, 2005–07 Oslo ülikooli rakendusmatemaatika tippkeskuses.

Oli 1983–86 Eesti NSV Teaduste Akadeemia termofüüsika ja elektrofüüsika instituudi (TEFI) Läänemere osakonna noorem- ja 1986–90 vanemteadur, 1990–92 Eesti NSV TA ökoloogia ja mereuuringute instituudi merefüüsika osakonna vanemteadur, ühtlasi 1990–91 Kaliningradi Tehnilise Kalatööstusliku Merekooli Tallinna kaugõppekateedri vanemõpetaja, 1992–2002 Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi merefüüsika osakonna vanemteadur, 2002–04 Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) meresüsteemide instituudi asedirektor, vanemteadur, 2003–04 ka rannikumere sektori juhataja, 2005–10 TTÜ mehaanikainstituudi hüdro- ja aeromehaanika õppetooli rannikutehnika professor, ühtlasi 2005–08 TTÜ küberneetika instituudi vanemteadur, aastast 2009 juhtivteadur ja lainetuse dünaamika labori juhataja. Loengukursused: lainetuse dünaamika, rannikutehnika jm. 2010 Austraalia Rahvusliku Mereteaduse Võrgustiku (ANNiMS) külalisteadlane ja James Cooki Ülikooli auprofessor. Aastast 2012 Klaipeda ülikooli külalisprofessor. Aastast 2014 Eesti TA president.

Paljude rahvusvaheliste teadusajakirjade (Climate Dynamics, Monthly Weather Review, Tellus, Proceedings of the Royal Society, Mathematical and Physical Sciences, Boreal Environment Research, Journal of Sea Research, Limnology and Oceanography, Ocean Dynamics jt) välisretsensent (aastast 1993), aastast 2001 Eesti Teaduste Akadeemia Toimetiste tehnikateaduste ajakirja erinumbrite külalistoimetaja, aastast 2007 Eesti Teaduste Akadeemia Toimetiste tehnikateaduste ajakirja toimetuskolleegiumi liige, aastast 2012 Estonian Journal of Earth Sciences toimetaja (okeanoloogia).

Umbes 200 teadustrükist, üle 30 aimeartikli.

Juhendanud doktori- ja magistritöid.

Euroopa Geofüüsika Seltsi (1991) liige.

Uurimisvaldkonnad

Geofüüsikaline hüdrodünaamika, mittelineaarsete lainete teoreetiline ja eksperimentaalne uurimine, solitonide interaktsiooni ja ekstreemlainete teooria. Loonud Rossby lainete topeltresonantsi ja pikaealiste ekstreemlainete teooriad, näidanud, et kiirlaevalained on poolsuletud merealadel kvalitatiivselt uus hüdrodünaamilise aktiivsuse komponent (sh ebatavaliselt tugeva mõjuga rannaprotsessidele), koostanud Läänemere avaosa ja Soome lahe lainetuse klimatoloogia. Osalenud uurimisekspeditsioonidel Läänemerel, mitme, sh rahvusvahelise teadusprojekti vastutav täitja, juht, grandihoidja.

Töid

 • Geometry of the double resonance of Rossby waves. – Ann. Geophys. 10 (1992) 10
 • Spectral evolution of two-layer weak geostrophic turbulence. Part I: Typical scenarios. – Nonlinear Processes in Geophysic 1996, 3
 • Generation of zonal flow and meridional anisotropy in two-layer weak geostrophic turbulence. – Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 12
 • New insight into classical equilibrium solutions of kinetic equations. – J. Nonlinear Sci. 11 (2001) 4
 • Anisotropy of wind and wave regimes in the Baltic Proper. – J. Sea Res. 49 (2003) 4
 • Interaction soliton as a possible model for extreme waves in shallow water (kaasautor). – Nonlinear Processes Geophys. 10 (2003) 6
 • Fast ferry traffic as a qualitatively new forcing factor of environmental processes in non-tidal sea areas: a case study in Tallinn Bay, Baltic Sea. – Envir. Fluid Mech. 5 (2005) 4
 • Nonlinear components of ship wake waves. – Applied Mechanics Review 60 (2007) 3
 • The progress in knowledge of physical oceanography of the Gulf of Finland: a review for 1997–2007 (kaasautor). – Oceanol. 50 (2008) 3
 • Solitons interactions. – Encyclopedia of Complexity and Systems Science. Springer, 2009, 9
 • Rogue waves in shallow water. – Eur. Phys. J. Special Topics 185 (2010)

Teadusorganisatsiooniline tegevus

 • 1995–97 Euroopa Liidu teadusprojekti „Nõrgalt mittelineaarsed Rossby lained” vastutav täitja
 • 2002–05 Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) meresüsteemide instituudi teadusnõukogu liige
 • 2003–10 ja 2013– TTÜ küberneetika instituudi teadusnõukogu liige
 • 2004– TTÜ mitmefaasiliste keskkondade füüsika teaduslaboratooriumi nõukogu liige
 • 2005–  Läänemere Okeanograafide Konverentsi juhtkomitee liige
 • 2007–  Eesti esindaja Euroopa Teadusfondi Mereteaduste Komitees
 • 2007–  Eesti TA mereteaduste komisjoni esimees
 • 2008– Eesti TA esindaja Euroopa Akadeemiate Nõuandva Kogu (EASAC) Keskkonnapaneelis
 • 2009–14 Eesti TA informatsiooni- ja tehnikateaduste osakonna juhataja
 • 2012– Euroopa Merekomitee, aseesimees

Tunnustusi

Eesti Vabariigi teaduspreemia tehnikateaduste alal (2002) laureaadid: vasakult alates Tarmo Soomere, Uno Liiv, Tarmo Kõuts, Jüri Kask ja kollektiivi juht Jaan Elken

 • Euroopa Geofüüsika Seltsi noore teadlase publikatsioonipreemia (1993)
 • Eesti Vabariigi teaduspreemia (2002, kollektiivi liikmena)
 • Ajalehe Postimees valitud Aasta Inimene (2005)
 • Balti Assamblee teadusauhind (2007)
 • Baltimaade Teaduste Akadeemiate medal silmapaistvate tulemuste eest Eesti, Läti ja Leedu mereteaduse alases koostöös (2013)
 • Teadusajakirjanduse sõbra auhind Ökul (2013)
 • Eesti Vabariigi teaduspreemia (tehnikateadused) uurimuste tsükli „Merelt lähtuvate ohtude kvantifitseerimine ja minimeerimine Läänemere ranniku kontekstis” eest (2013)
 • Valgetähe III klassi teenetemärk (2014)

Kirjandus

Välislingid

EE 14, 2000; muudetud 2015