soot

soot (holl schoot; ingl sheet, vn шкот), tross või tali, millega seatakse purje tuulde. Poomita pikipurje (kliivri, taaksli, poomita kahvelpurje vms) soot on kinnitatud purje soodinurga (alumine ahtripoolne nurk) külge. Poomiga pikipurje korral on soot kinnitatud poomi välimise osa külge. Raapurje (alamarsspuri ja sellest kõrgemal paiknevad purjed) trossist või ketist soodid on kinnitatud soodinurkadele (alumised purjenurgad) ja neid kasutatakse nurkade vedamiseks vahetult purje all paiknevate raanukkade juurde ning sinna kinnitamiseks. Väiksemate purjelaevade ülamarsspurje soodinurgad on sageli alaliselt kinnitatud alamarssraa nukkade külge. Alumise raapurje (näiteks fokk- või grootpurje) soote kasutatakse alltuule soodinurga alla ja ahtri poole pingutamiseks.

VE, 2006