taaksel

taaksel (holl stagzeil; ingl staysail, vn стаксель), taagil tõstetav kolm- või nelinurkne pikipuri (näiteks foka ja kliiver). Raapurjestusega (purjestus) laeval paiknevad taakslid mastidevahelistel taakidel (vahetaakslid), neid nimetatakse masti ja täägi järgi, millele nad on kinnitatud (groottengtaaksel, besaantaaksel jne).

Mõnel barkantiinil ja brigantiinil on nokktaaksel – nelinurkne puri, mille vertikaalne serv on kinnitatud fokkmasti jaktaagile. Ka taagil tõstetavad eespurjed on tegelikult kõik taakslid, kuid nende nimetus oleneb paiknevusest. Taakslit tõstetakse taagil valli ja tõmmatakse alla neervalli abil; tuulde seatakse taaksel alumisel taganurgal olevate sootide abil.

 

 

a nokktaaksel (keskel), b taaksel või kliiver; 1 taak, 2 pentsel, 3 vall, 4 vallinurk, 5 neervall, 6 kloodingutropp, 7 halsinurk, 8 halss, 9 soodinurk, 10 soot, 11 palistus, 12 tooslapp, 13 kesklint, 14 paan, 15 liiktross

MerLe, 1996; VE, 2006