raapuri

raapuri (holl razeil, ingl square rig, square sail, vn прямой парус), ka raaseil, põiki laeva paiknevale raale kinnitatud nelinurkne puri. Raapurje ülaliik (raadik, purjeliik) on pentseldatud jaktaagi külge. Ülemised purjenurgad (raanurgad) on seotud raa välisotste (raanukkade) külge lühikeste trosside (nokkpentslite) abil; alumised nurgad (soodinurgad) veetakse raanukkadele sootide abil, mis kulgevad üle raa välisotste pesades olevate trossirataste (siivide), läbi raa keskosal paiknevate plokkide ja sealt alla tekile.

Topeltraapurjede korral on ülamarss- ja ülapraampurje soodinurgad harilikult paikselt kinnitatud vastavalt alamarss- või alapraamraa külge. Alumise raapurje (fokkpurje, grootpurje) soodinurkadel asetsevad soot ja halsitross. Alumised raapurjed seatakse tuulde brasside ja sootide abil; halsitrossi kasutatakse loovimisel pealttuule soodinurga ettepoole vedamiseks. Teised raapurjed seatakse tuulde ainult brasside abil. Raapurje korjamisel veetakse puri kokku koordingute ja kiitaudega, rullitakse raa peale ja seesitakse sellele kinni.

MerLe, 1996; VE, 2006