sunna

sunna (ar sunna rasūl Allāh 'Allahi prohveti tava'), islamis Koraani täiendav usuline pärimus, on koos viimasega usuõpetuse ja seadusandluse (šariaadi) alus. Sunna koosneb Muḩammadi tegelikest või oletatavatest ütlustest, arvamustest ja tegude kirjeldustest, need on tavaliselt lühikesed aforismilaadsed tekstid (ar hadīth). Esialgu edastati neid suuliselt, 7. sajandi keskel hakati neid koguma ja üles kirjutama. Sunniitidel on 6 õigeks peetavat pärimuste kogu, tähtsaim on I. al-Buhari (810—870) „as-Sahih”, milles on 7400 hadīth'it. Šiiitidel on neist mõneti erinevad hadīth'ite kogud. Sunna tundmine ja järgimine on islami hariduse ja kultuuri olulisimaid osi.

EE 9, 1996