täppisteadused

täppisteadused, eksaktteadused, rühm teadusi, mille hulka loetakse matemaatikat ja neid rakendusteadusi, milles matemaatiliste meetodite osa on suur (füüsika, astronoomia, geodeesia).

VE, 2006