taevapoolused

taevapoolused, taevanabad, kaks taevasfääri diametraalselt vastupidist punkti, mis ei osale taevasfääri näivas ööpäevases pöörlemises. Need kaks punkti – taevasfääri põhja- ja lõunapoolus – on koos taevaekvaatoriga aluseks taevakoordinaadistike määratlemisele. Taevapoolused vastavad Maa pöörlemistelje ja lõpmatult kauge taevasfääri kahele lõikepunktile, neid ühendab mõtteliselt maailmatelg. Taevapoolused peegeldavad Maa orientatsiooni häiritusi, eriti pretsessiooni, viimase tõttu teevad taevapoolused taevasfääril 26 000 aastaga täisringi, mille raadius on 23,5°. Põhjapoolus paikneb lähimail sajandeil Põhjanaela juures (kaugus praegu pisut alla 1º), aastaks 12 000 jõuab see heleda tähe Veega lähedusse; lõunapoolus paikneb heledate tähtedeta Oktandi tähtkujus.

EE 9, 1996