Tamarkin, Aron

Aron Tamarkin (11. IV 1915 Tallinn – 14. XI 1969 Moskva, maetud Tallinnas), muusikategelane. Eesti NSV Teatriühingu ja Eesti NSV Ajakirjanike Liidu liige.

Lõpetas 1931 Tallinna Juudi Gümnaasiumi ja 1936 klaverierialal Tallinna Konservatooriumi (Artur Lemba klass). 1931–32 oli Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vabakuulaja. Töötas Eesti Lloyd'si kindlustusagendina ja Tallinna Juudi Gümnaasiumi asjaajajana ning 1940–41 Tallinna 13. Keskkooli asjaajaja ja lauluõpetajana. Oli 1936–37 Eesti armee ajateenija. 1941 töötas Eesti NSV Riiklikus Plaanikomisjonis kantseleijuhatajana ja asjadevalitseja kohusetäitjana. Oli nõukogude tagalas laadimistöödel ja muusikakursuste juhataja, 1941–43 Punaarmees. Oli 1943 Eesti NSV Riikliku Plaanikomisjoni asjadevalitseja, aastast 1944 Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu operatiivrühma koosseisus, 1944–45 samas asjadevalitseja asetäitja ja 1945 kommunaalmajanduse grupi juhataja, 1945–47 Eesti NSV Kunstide Valitsuse muusikaosakonna juhataja ja seejärel samas vaneminspektor, 1948–59 ajalehe Sirp ja Vasar muusikaosakonna juhataja, aastast 1959 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi direktor. Tõlkinud juudi ilukirjandust. Koostanud kogumiku "Lauluga läbi aegade: laulupidude ajaloost" (1965).

Kirjandus

  • L. Tigane. Poolsajandi piirijoonel.  – Sirp ja Vasar, 9. aprill 1965
  • A. Tamarkin. Mitte üksnes koguda, vaid muuta ka kättesaadavaks... Intervjuu. – Sirp ja Vasar, 19. jaanuar 1968
  • [Nekroloog] – Rahva Hääl, 18. november 1969; Õhtuleht, 18. november 1969; Sirp ja Vasar, 21. november 1969; Kultuur ja Elu 1969, 12
  • H. Tõnson. Põgusaid meenutusi. – Sirp ja Vasar, 3. jaanuar 1986
  • I. Randalu. TMM-i pildikogust. – Reede, 13. aprill 1990

Arhiivimaterjale

  • Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, fond M12

EMBL, 2008 (T. Tosso); ETBL, 2014 (S. Priks)