Tammiku mägi

Tammiku mägi, Rakke valla ida- ja kirdeosas, Väike-Tammiku külast pea-aegu Sallani ulatuv umbes viie kilomeetri pikkune vooretaoline kõrgendik. Seljakut läbivad orutaolised moodustised, mille põhjas kulgevad Rakke–Simuna, Tammiku–Salla ja kaks kohaliku tähtsusega teed. Mäeosadel on erinevad nimed (alates lõuna poolt): Ilvese mägi, Kiviloo kuusik, Rahaaugu mägi (Tammiku linnamägi) ja Veskimägi, mis on ühtlasi Tammiku seljaku kõrgeim punkt (140,5 m). Seljaku edelanõlvad on laugjad, kirdenõlvad järsumad (seljaku keskosas on kalle kuni 30º). Siit paistavad kõik Pandivere kõrgustiku kõrgeimad tipud: põhjas Ebavere, kirdes Kellavere, lõunas Emumägi ja läänes Rakke mägi.

Seljaku nõlvadel on kultuskive. Tammikus olevat olnud suur hiietammik, kus käidud kaugelt ümbruskonnast Taarat kummardamas.

Loodud 2014