Tartu gümnaasium (1804–1918)

Tartu gümnaasium, 1804–1918 Tartus tegutsenud poeglaste klassikaline kroonuõppeasutus. 1804–90 oli kooli ametlik nimi Tartu Kubermangugümnaasium, 1890–1904 Tartu Gümnaasium ja 1904–18 Tartu Aleksander I Gümnaasium. Õppetöö oli aastani 1887 saksa-, seejärel venekeelne. Oli algul 3-klassiline, 1821 reorganiseeriti 5-, 1861 7- ja 1890 8-klassiliseks. Andis 1889–1917 suure osa (40%) Tartu ülikooli immatrikuleeritud eesti üliõpilastest. Tartu gümnaasiumis on õppinud muu seas Friedrich Akel, Friedrich Robert Faehlmann, Jakob Hurt, Konstantin Konik, Henrik Koppel, Jaan Lattik, Martin Lipp, Ferdinand Linnus, Oskar Loorits, Johann Parrot ja Gustav Suits. 1919 anti koolimaja koos eestlastest õpilastega Treffneri gümnaasiumile.

EE 12, 2003