tegevusnimi

tegevusnimi, infinitiiv, pöördsõna vorm, mis ei väljenda lauses iseseisvalt mingit verbikategoriaalset tähendust. Eesti keeles on kaks tegevusnime: da-tegevusnimi (tunnused -da, -ta ja -alaulda, osta, olla) ja ma-tegevusnimi (tunnus -malaulma).

VE, 2006