teooria

teooria, teadusliku teadmise kõrgeim vorm, teaduslikke idealisatsioone ja mõttelisi mudeleid, printsiipe ja seadusi esitavate mõistete ja väidete, mõtteliste eksperimentide ja tõestuste terviklik süsteem, laiemas tähenduses teadmiste, arvamuste, väärtuste ja normide enam-vähem terviklik loogiline süsteem, mis inimese mõttetegevusena vastandub praktikale kui materiaalsele tegevusele.

VE, 2006